เที่ยวตรัง


เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองนิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์
 ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
ออกเดินทาง : 14-17 ก.พ. 57, 13-16, 21-24 ก.พ.57, 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค.57
ราคา  14,900  บาท

Taiwan Hot Spring 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China Airline
 ไนท์มาเก็ตฟงเจี๋ย – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดจงไถฉานซื่อ
 พิพิธภัณฑ์กู้กง - ศูนย์ปะการังแดง - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 อุทยานเย่หลิ่ว - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค - นั่งรถไฟหัวจรวด
 พิเศษ!! พระกระโดดกำแพง, ภัตตาคาร 200 ล้าน
ออกเดินทาง : 5 – 8, 12 – 15, 26 - 29 ต.ค./ 2 - 5, 9 - 12, 16 - 19, 23 - 26 พ.ย. 55
ราคา  28,900  บาท

ไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์
 อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
 ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล,เสี่ยวหลงเปา
 แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
 ช๊อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, etc.
ออกเดินทาง : 16-20 ม.ค., 24-27 ม.ค , 30 ม.ค.-3 ก.พ., 13-17 ก.พ., 23-27 ก.พ., 27 ก.พ.-3 มี.ค., 6-10 มี.ค., 20-24 มี.ค. 56
ราคา  30,900  บาท