เที่ยวตรัง


อินเดีย – อักรา - ชัยปุระ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
 สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือชื่อ
 “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ข็งแกร่ง ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์
 พระราชวังสายลมเยือน “เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี” เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งตลาดจานพัท
ออกเดินทาง : 07 – 12, 08 – 13, 14 – 19 มี.ค., 15 – 20, 21 – 26, 22 – 27 มี.ค. 57
ราคา  36,900  บาท

อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย
 เยือนแคชเมียร์ สัมผัสกับหิมาลัย
 ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค
 นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ชมทัชมาฮาล และป้อมปราการอักราฟอร์ด
ออกเดินทาง : 10 – 16, 15–21 ก.พ., 17–23, 21–27ก.พ., 24 ก.พ – 02 มี.ค., 01–07, 03–09 มี. ค., 07–13, 10–16 มี.ค., 15–21, 17 – 23 มี. ค., 22–28 มี.ค., 03–09, 04 –10 เม.ย., 05 – 11 เม. ย., 11 – 17, 12 – 18 เม. ย.57
ราคา  46,900  บาท