เที่ยวตรัง


ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
 สักการะพระธาตุพูสี ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน
 ชมตลาดไนท์บาร์ซ่า ถนนคนเดินตอนเย็นที่มากมายด้วยสิ้นค้าพื้นเมือง
 ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง และชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับชีวิตพ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน
 ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งเป็นอดีตพระราชวังหลวงที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
 ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ชมความงามของน้ำตกที่สวยที่สุดตาดกวางซี
 ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว
 ชมวัดวิชุนราช สักการะพระธาตุหมากโม พระธาตุเจดีย์องใหญ่ ทรงโอคว่ำ
ออกเดินทาง : 30 ม.ค.-01 ก.พ. 58
                    06-08, 13-15, 20-22, ก.พ. 58
                    06-08, 20-22, 27-29 มี.ค. 58
                    13-15 มี.ค. 58 // (เฉพาะวันเดินทางนี้ ราคา 21,900.-)
ราคาเริ่มต้น  17,900  บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 สักการะพระธาตุหลวง พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว
 ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับใรั่งเศสอย่างกลมกลืน
 เยี่ยมชมเมืองวังเวียง เมืองธรรมชาติในฉายา "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"
 ชมถ้ำจัง ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำจะมองเห็นตัวเมืองวังเวียงชัดเจน
 สักการะพระธาตุพูสี ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน
 ชมตลาดไนท์บาร์ซ่า ถนนคนเดินตอนเย็นที่มากมายด้วยสิ้นค้าพื้นเมือง
 ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง และชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สัมผัสกับชีวิตพ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน
 เข้าชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
 ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ชมความงามของน้ำตกที่สวยที่สุดตาดกวางซี
 ชมวัดวิชุนราช สักการะพระธาตุหมากโม พระธาตุเจดีย์องใหญ่ ทรงโอคว่ำ
 ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว
 ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งเป็นอดีตพระราชวังหลวงที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
ออกเดินทาง : 29 ม.ค.-01 ก.พ., 05-08 ก.พ. 58 // 20,900.-
                    12-15, 19-22 ก.พ., 26 ก.พ.-01 มี.ค. 58 // 22,900.-
                    05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. 58 // 20,900.-
ราคาเริ่มต้น  20,900  บาท

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ กู๋จี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 เยี่ยมชมนครโฮจิมินห์ สู่อุโมงค์กู๋จี ชมกับดักและหลุมหลบภัยที่ชาวเวียดนามใช้หลบสงครามกับกองทัพอเมริกัน
 ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่เคยใช้เป็นกองบัญชาการ
 ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดเทียนหาว วัดที่สร้างอุทิศเพื่อชาวเรือ
 ซื้อสินค้าและของที่ระลึกจุใจจากตลาดพื้นเมืองเบนถัน
ออกเดินทาง : 13-15 ก.พ. 58
                    06-08, 13-15, 20-22 มี.ค. 58
ราคา  13,900 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
  ชมอ่าวฮาลอง ฉายากุ้ยหลินเวียดนาม สัมผัสบรรยากาศอันแสนงดงามกับการล่องเรือชมทัศนียภาพในอ่าวฮาลอง
 ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่บรรยายถึงชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามดั้งเดิม
 ชมเจดีย์เสาเดียวกลางสระบัวต้นไทร
 ชมสุสานโฮจิมินห์ที่บรรจุศพอาบน้ำยาของประธานาธิบดี
 ชมธรรมเนียบประธานาธิบดี พร้อมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ให้ได้ทราบถึงเรื่องราวและความเป็นมาของประเทศเวียดนามดียิ่งขึ้น
ออกเดินทาง : 02-04, 16-18 ม.ค. 58
                    13-15, 20-22 ก.พ. 58
                    27 ก.พ.-01 มี.ค., 13-15 มี.ค. 58
ราคา  12,900 บาท